Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

С проекта на акт се предлагат промени, свързани с осигуряване на възможността за въвеждане на нови материали при отпечатването на ценни книжа и отпадане на изискването специализираната хартия за отпечатването им да е собственост на Министерството на финансите. Предвижда се да отпадне и изискването за водене на регистър на данните относно лицата, издали ценни книжа, както и количествата, серийността и поредната номерация на получените от тях ценни книжа.

 

Отговорна дирекция:"Финанси и управление на собствеността"
E-mail:P.Tsvetkova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 28.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари