Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат се цели да бъдат преодолени някои несъвършенства, установени в практиката по прилагането на чл. 14 от Наредбата по отношение на сключването на договор за медицинска осигуровка с покритие в приемащата държава, както и изясняване на смисъла на разпоредбата, предвиждаща възможност за поемане от изпращащата администрация на разходи за неотложната животоспасяваща медицинска намеса, в случай, че лимитът по ал. 1 на чл. 14 е недостатъчен или е надхвърлен лимитът по сключения договор за медицинска осигуровка. С оглед изпълнение на обезщетителната функция на командировъчните пари  е предвидено изменение в приложения № 1 към чл. 6 от Наредбата, наложено от влиянието върху стандарта на живот на сериозните инфлационни процеси в Аржентина. В приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата е предвиден процентът от базисния размер на дневните командировъчни пари на служителите, дългосрочно командировани за изпълнение на функциите на „посланик неакредитиран”, да бъде в размер по-висок от този, определен за пълномощните министри, но по-нисък от процента за служители, изпълняващи ръководни функции.

 


Дата на откриване: 28.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 28.7.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 юни 2018 г. 15:45:37 ч.
tzonyd

Несъответствие на публикуваните документи

Приложеният доклад не съответства на проекта на постановление.