Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и храните, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2003 год.

Целта на настоящия проект за изменение на Тарифата е изпълнение решение на Съвета за административната реформа, взето на 11 февруари 2010 г., за стартиране на инициативата за изграждане на модерна държавна администрация чрез осъвременяване на нейната организация, подобряване на достъпа, повишаване качеството на публичните услуги и постигане ефикасност на публичните разходи.

Причините, които налагат настоящите промени са изпълнението на мерки 513 и 552 в Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010-2011 г.) приет с Решение № 560 на Министерския съвет от 29.07.2010 г.  

         Проектът изменя действащата Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните в посока намаляване на таксите при регистрацията на търговец на зърно и премахване на таксата при издаване на ново удостоверение за подновяване на  регистрацията на търговец на зърно и промяна в обстоятелствата на регистрираните търговци на зърно.

Правното основание, на което проектът се внася е Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010-2011 г.) приет с Решение № 560 на Министерския съвет от 29.07.2010 г.

         С изменението на Тарифата се постигат цели заложени в Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010-2011 г.) с което ще се облекчи бизнеса при извършване на тези административни услуги.

 


Дата на откриване: 6.7.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари