Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната

В изпълнение на Решение № 496 от 29.08.2017 г. на Министерски съвет за изпълнение на Решение на МС № 228 от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, се премахват текстове от чл. 16, изискващи представянето на официални удостоверителни документи от родители, кандидатстващи за прием на децата им в държавните детски градини към Министерство на отбраната, като се залага служебното им изискване от органите на общинската администрация. 


Дата на откриване: 3.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 2.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари