Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Република Азербайджан

Проектът на Меморандум за разбирателство в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Република Азербайджан предвижда насърчаване на сътрудничеството в областта на образованието, обмяна на опит и технологичен трансфер в областта на образованието, насърчаване на по-интензивни контакти между средните училища и директни контакти между висшите училища, както и насърчаване на обучението за езика, културата, историята и литературата на двете държави.

Предвижда се Меморандумът за разбирателство в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на България и Министерството на образованието на Азербайджан да бъде в сила за период от 5 години, с възможност за автоматично подновяване за още един период от 5 години, освен ако една от страните не уведоми другата писмено по дипломатически път поне 6 месеца предварително за намерението си за неговото прекратяване.  

Между висши училища от двете страни са сключени редица споразумения за сътрудничество. През последните 5 години се наблюдава тенденция за по-тясно сътрудничество между висшите училища от двете страни в областта на енергетиката, сред които могат да бъдат отбелязани меморандумите за сътрудничество между Бакинското висше нефтено училище и партньорите му от Техническия университет - София, Техническия университет в Габрово и Русенския университет „Ангел Кънчев.

През 2017 г. бяха отбелязани 25 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Република Азербайджан. Подписването на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Република Азербайджан ще допринесе за запазването на дългогодишните връзки, както и за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието.


Дата на откриване: 3.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари