Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Предложението за приемането на акта произтича от необходимостта да бъде допълнено Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като в Списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях се включи „Сортови семена – Елит“ ЕАД, гр. София – търговско дружество, в което правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Търговски дружества и държавни

 предприятия“, МЗХГ

 Email:

 sbogdanova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 4.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 5.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари