Обществени консултации

ПМС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г.

 

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи размер на линията на бедност за страната за 2019 г. от 348 лв.

 

Размерът на линията на бедност трябва да задоволява предварително дефинирани минимални жизнени потребности и се изчислява като процент от медианния общ нетен еквивалентен доход за страната. Минималните жизнени потребности се дефинират като определено равнище на приети килокалории и определено съотношение на разходи за хранителни и нехранителни стоки на домакинствата, живеещи  под линията на бедност.   Размерът на линията на бедност за 2019 г. е определен така, че бедните домакинства да задоволят своите минимални жизнени потребности от хранителни и нехранителни стоки и услуги.          

 

Предложеният вариант за  размер на линия на бедност за 2019 г. от 348 лв. е с  8,4 % по висок в сравнение с 2018 г. и отразява в най-добра степен динамиката на доходите,  разходите и структурата на потребление на 20-те процента най-бедни домакинства. В сравнение с предходната година, линията на бедност се увеличава с 27 лв.,така определеният размер от 348 лв. e най-близо до размера на линията на бедност  по методологията на Евростат от 351лв.


Дата на откриване: 4.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 2.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари