Обществени консултации

Проект на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

 

Целта на наредбата е да се определят правилата и нормите за пожарна безопасност в процеса на експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване, в т.ч. при извършване на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ от Закона за устройство на територията.


Дата на откриване: 6.7.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари