Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Решение № 338 на 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални документи на хартиен носител, се премахва изискването към кандидатите в конкурси да представят удостоверение за признато висше образование при издадена диплома от чуждестранно висше училище. Понастоящем конкурсите за преминаване в по-висока длъжност на държавните служители се обявяват на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ само в интранет. С цел повишаване публичността и създаване на по-добри условия за информиране служителите за обявените конкурсни процедури, се предвижда заповедта за обявяване на конкурса и документите от провеждането му да се обявяват и в интернет.


Дата на откриване: 6.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари