Обществени консултации

Проект на техническо задание за Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване по проект № BG05SFOP001-1.002-0015 „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване"

 

Държавна агенция „Електронно управление“ е бенефициент по проект № BG05SFOP001-1.002-0015 „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ по Оперативна програма „Добро управление“. Основната цел на проекта е въвеждането в Република България на възможността за електронно дистанционно гласуване при провеждането на всички видове избори съгласно Изборния кодекс (избори за народни представители за Народно събрание; народни представители за Велико Народно събрание; президент и вицепрезидент на републиката; членове на Европейския парламент от Република България; общински съветници; кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства).

В рамките на дейност 2 по проекта е предвидено разработването на техническо задание, методика за оценка и съпътстващата документация за провеждане на обществената поръчка с предмет „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ бъде възложено на външен изпълнител.

Разработената от Фондация „Право и интернет“ документацията се базира на конкретните резултати от за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно електронно гласуване и провеждане на три симулации на дистанционно електронно гласуване“ (Дейност 1 по проекта). По този начин ще се гарантира, че ще бъде внедрена най-добрата за българските условия система при избягване на допуснати грешки и слабости, установени в практиката.

 


Дата на откриване: 9.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 12.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари