Обществени консултации

Проект на Инструкция относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори

С предложения проект на инструкция се предвижда да се регламентират редът и показателите за обмен на информация между Прокуратурата на Република България (ПРБ) и Агенция „Митници“, чрез Министерството на финансите, за разследвания, провеждани от разследващи митнически инспектори. Информацията за разследванията ще включва данни относно движението, приключването и резултатите от досъдебните производства, които се разследват от разследващи митнически инспектори, както и относно упражнения прокурорски контрол по дела от особен обществен интерес. Съгласно предложения проект на инструкция тази информация ще се използва за изготвяне на:
1.обобщен годишен доклад на главния прокурор за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи, който се внася ежегодно в пленума на Висшия съдебен съвет до 30 април на съответната година и се публикува на интернет страницата на прокуратурата;
2.обобщена информация на главния прокурор за образуването, движението и приключването на преписките и делата, която се предоставя всяко шестмесечие на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 10.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 9.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари