Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Основната цел на предложения проект е хармонизиране на националното ни законодателство с европейското и осигуряване на по-висока степен на защита на здравето на работещите чрез въвеждане на гранични стойности за професионална експозиция за 31 химични агента. За 10 от тях до момента в националното ни законодателство не е имало въведени гранични стойности за професионална експозиция. За останалите 21 химични агента граничната стойност се променя, като става по-рестриктивна. Част от тези промени са свързани с въвеждане на в пъти по-строги гранични стойности за професионална експозиция от действащите към момента, регламентирани в националното ни законодателство.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg


Дата на откриване: 12.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 10.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари