Обществени консултации

Проект на Решение за изменение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2018 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища

Проектът на Решение за изменение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2018 г. има за цел допълнение и конкретизиране на такси по степени на образование и форми на обучение, по професионални направления и по специалности.

Промяната се налага във връзка с приема на студенти през учебната 2018/2019 година за обучение по професионално направление „Педагогика“ в Инженерно– педагогическия факултет в Техническия университет - София и по специалност „ Хранителни технологии в бита и туризма“  в Техническия университет – София, Колеж – Сливен.


Дата на откриване: 12.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари