Обществени консултации

Наредба за изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България

Проектът на Наредба за изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България съдържа правна регламентация за физическите и юридическите лица, които имат право да изваждат или изтеглят потънало имущество, подробно са разписани редът и условията за изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България, което не съставлява опасност или препятствие за корабоплаването или заплаха за околната среда. Наредбата се издава на основание чл. 329 от Кодекса на търговското корабоплаване, съгласно който изваждането или изтеглянето на потъналото имущество следва да се извърши при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Лице за контакти:
Силвина Бакърджиева, старши експерт в дирекция "ЕСМОП",
Изпълнителна агенция "Морска администарция"
тел. 9300934  e-mail: silvina.bakardzhieva@marad.bg   


Дата на откриване: 12.7.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари