Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за изплащане на порционни пари в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Съгласно чл. 224, ал. 1, т. 2 и чл. 298, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, на военнослужещите и цивилните служители се осигуряват порционни пари, а на основание              чл. 224, ал. 2 и чл. 298, ал. 3 от същия закон, порционните пари се осигуряват в размери, при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната, като стойността им не се облага с данъци.

Предвид посочените разпоредби, е изготвен проект на Наредба за условията и реда за изплащане на порционни пари в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

В кръга на правоимащите са включени всички военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и  българските военнослужещи, изпълняващи военна служба в състава на многонационални формирования и на длъжности в международни организации и в други международни инициативи на територията на страната, включително и командированите в тези структури цивилни служители.

В проекта на Наредба изрично се посочат случаите, в които няма да се изплащат порционни пари, за да има яснота, че във всички други случаи, извън посочените, ще се изплащат порционни пари.

Разпоредбите от проекта на Наредба са съобразени с настъпващите изменения от 01.07.2018 г. в чл. 163, чл. 164б и чл. 167 от Кодекса на труда, които касаят съответно: отпуска поради бременност и раждане, отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отпуска при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител.


Дата на откриване: 12.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари