Обществени консултации

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по културата

Целта на измененията и допълненията на наредбите е да се осигури по-голяма степен на защита на лични данни на кандидатите за приемане в училищата по изкуствата и училищата по култура и да се намали административната тежест при подаване на документите за кандидатстване. Предлагат се изменения и допълнения, които прецизират някои от съществуващите текстове, свързани със задължения  на служебните лица от училищата за начина и сроковете на съхраняване и унищожаване на документите  по приемане на ученици.  Допълнени и изменени са текстове на наредбата за приемане на ученици в училищата по изкуствата, които регламентират начина на отразяване на оценките от всеки изпит в индивидуални протоколи на съответните членове на комисията. Създава се нов текст, който регламентира крайният срок за представяне на мотивирани предложения от директорите на училища за утвърждаване на маломерни паралелки и групи от министъра на културата. По предложение на училищата по изкуствата кандидатите за специалност “Арфа“ ще полагат изпит по специалността и ще се класират въз основа на оценката от изпита по музикален  инструмент, тъй като обучението по специалността арфа започва още от първи клас.


Дата на откриване: 19.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 19.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари