Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

     Удължава се срока за провеждане на общественото обсъждане на публикувания на 21.05.2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма - вместо до 09.07.2018 г., до 02.08.2018 г. Становищата и предложенията към публикувания на 21.05.2018 г. проект ще бъдат обсъдени и взети предвид.
     По проекта могат да бъдат предоставяни допълнителни становища и предложения в срок до 02.08.2018 г. Целите на законопроекта са насочени към:
    1. Осигуряване на допълнителни условия за устойчиво развитие на туризма и успешно провеждане на държавната политика в туризма, включително с участието на представителите на бранша;
      2. Оптимизиране на процедурите по предоставяне на административни услуги;
     3. Гарантиране качеството на туристическите дейности и услуги и осигуряване на по-добра защита на правата и интересите на потребителите чрез засилен последващ контрол.
 
Предлаганите промени в Закона за туризма (ЗТ) са от съществено значение за по-добрата регулация на туристическия сектор и съответно за повишаване качеството на туристическите услуги.
 
 
Предложения и становища може да изпращате до 02 август 2018 г. на следния електронен адрес: a.cholakova@tourism.government.bg
 
Първата част от консултацията ще откриете тук.


Дата на откриване: 19.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 2.8.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 юли 2018 г. 07:25:40 ч.
Йоан Каратерзиян

Грешка.

В § 1, т. 1, след думата "добавя" да се добави текстът "запетая и думата".

Според сега предложения текст означава, че вместо "селски" ще има само "селски винен" туризъм.