Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици

Промяна в Закона за храните налага корекция на правното основание за издаване на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, която като подзаконов нормативен акт следва да съответства на нормативния акт от по-висока степен.

Освен корекцията на правното основание с предложения проект се актуализират остарели препратки, така че да реферират към действащите национални нормативни актове и изменени актове от правото на ЕС. В допълнение са направени редакции, с които се избягват противоречия с наредбите на министъра на здравеопазването, в чийто предметен обхват влиза здравословно хранене в детските заведения и училищата.


Дата на откриване: 20.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 19.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари