Обществени консултации

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон

Проектът на нормативния акт е разработен в изпълнение на държавната политика за превенция и защита на населението от облъчване на радон в сградите, изпълнявана чрез Стратегията за намаляване на риска от облъчване от радон за периода 2018 г. до 2027 г. (Стратегията) и Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2022 г., приети с Решение  № 55 от  1 февруари  2018 година на Министерския съвет на Република България. Изпълнението на дейностите, залегнали в националните стратегически документи има решаващо значение за реализиране на целите за намаляване риска от облъчване от радон с цел намаляване и предотвратяване на риска от заболявания, свързани с радон.

 


Дата на откриване: 20.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 20.8.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 юли 2018 г. 11:38:20 ч.
nenchosp

Лобистка наредба, оскъпяваща строителството.

Конкретни резултати от наредбата ще са допълнителен стимул собственици на имоти да не подават заявление за ремонт и оскъпяване на новото строителство.

Друг директен резултат ще е кражба на огромно количество пари чрез смехотворни изисквания. Няма връзка между Радон и заболявания, документирана научно! Нещо повече - хората от средните векове, които са живеели в землянки са боледували доказано по-малко от рак. 

На тази наредба няма какво да й се променя. Цялата е за коша.

26 юли 2018 г. 16:37:46 ч.
dimitar.natchev

за риска за здравето от облъчване с радон

Световната здравна организация, чрез мащабно научно изследване е установила, че облъчването на населението с радон се явава втора по важност причина (след тютюнопушенето) за белодробен рак.

След най-новите научни данни за риска за здравето от облъчване с радон от Международна комисия по радиологична защита се установи, че 2 пъти е по-голям риска отколкото се смяташе досега и се промени стойността за референтно ниво за радон в жилища от препоръчваните досега 600 Bq m-3 на 300 Bq m-3.

Очевидно е, че има нужда от наредба за строителни правила за превенция и защита от това въздействие.