Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Предложените промени в Кодекса за социално осигуряване произтичат от необходимостта в българското законодателство да бъде транспонирана Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно  дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (Директива 2016/2341), която отменя Директива 2003/41/ЕО  на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване. С предложените промени в законопроекта се развиват изискванията към системата за управление на ПОД и осъществяването на ключовите функции по управление на риска, вътрешен одит и актюерска дейност, като се въвежда цялостна регламентация на изискванията към възлагането на дейности на външни изпълнители. Със законопроекта се разширява необходимата информация, която следва да се предоставя на осигурените лица, преди присъединяване към професионалната схема, в хода на тяхното осигуряване и в периода на изплащане на средства. С промените в кодекса се създава по-детайлен режим за прехвърляне на професионална схема или част от нея от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, както и от и към чуждестранни институции за професионално пенсионно осигуряване. Със законопроекта се предвиждат и промени в надзорната дейност, осъществявана от Комисията за финансов надзор.

 

Отговорна дирекция:                „Регулация на финансовите пазари”
E-mail:

h.pendicheva@minfin.bg; n.daskalova@minfin.bg;

e.petrova@minfin.bg; e.shongova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 20.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари