Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (ЗИД на КЗ) се предлага във връзка с необходимостта от въвеждането в българското законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти. Директивата отмени Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество, като преработи и доразви уредбата за разпространението на застрахователни продукти, както на равнище на застрахователното посредничеството, така и на равнище на прякото предлагане на застрахователни продукти от самите застрахователи. Предложеното изменение и допълнение на Кодекса за застраховането има за цел да повиши гаранциите за защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги при сключване и изпълнение на застрахователни договори. С проекта на ЗИД на КЗ се предвиждат и отделни промени във връзка с прилагането на изисквания на Директива (ЕС) 2016/2341 относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване,  Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка.

 

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-maiM.R.Dimitrova@minfin.bg ; r.guerova@minfin.bg ; p.tomova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 23.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 22.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари