Обществени консултации

Проект на Наредба за здравните изисквания към обществените перални

Проектът на наредба за здравните изисквания към обществените перални е разработен в изпълнение разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето и с него се предлага да се определят здравните изисквания към изграждането, устройството, обзавеждането, експлоатацията и перилния процес в обществените перални.

За да се уредят изчерпателно посочените обществени отношения, както и за да се спази изискването на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, се предлага отмяна на досега действащата Наредба № 37 от 1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални и да се приеме изцяло нова наредба. В проекта на наредба се запазват някои елементи от старата уредба, а други се доразвиват, така че да се отговори на променените обществени отношения при или по повод дейността на обществените перални и на повишените хигиенни и технологично-експлоатационни изисквания към тази дейност.ю

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 26.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари