Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите регламентира разрешаването на физически и на юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г., и техните препарати.

Съгласно чл. 7, ал. 1 от наредбата за получаване на разрешение лицата подават заявление до министъра на здравеопазването, към което прилагат документи, сред които и свидетелство за съдимост на заявителя – физическо лице, или на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице и на отговорното лице за дейностите, които ще се извършват с наркотични вещества.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg


Дата на откриване: 31.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 29.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари