Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, приет с Постановление № 35 на Министерския съвет от 14.02.2011 г.

Приемането на проекта на  Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните се налага по следните съображения:

Със Стратегията за създаване на Българската агенция по безопасност на храните и център за оценка на риска, приета с решение на Народното събрание (Обн. ДВ. Бр. 61 от 6.08.2010 г.) се предвижда общият брой на агенцията да бъде намален. Със създаването на агенцията, която на практика функционира от 18 февруари 2011 г.,  преминалите към агенцията служители от бившите Национална служба за растителна защита и Националната ветеринарномедицинска служба са запазили нивата си от 2009 г. 

Това налага намаление на числеността на Българската агенция по безопасност на храните, което води до предложеното изменение на Устройствения правилник на агенцията.

Предвиждат се и някои малки изменения, които не променят структурата и функциите на Българската агенция по безопасност на храните.

С проекта не се засягат интереси на обществени групи.

         Средствата, необходими за изпълнение на измененията, предвидени в проекта са в рамките на бюджета на Министерството на земеделието и храните, респективно на Българската агенция по безопасност на храните.

 

 


Дата на откриване: 15.7.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 25.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари