Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“

Проектът на държавен образователен стандарт е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от експертна комисия „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, пътувания, туризъм и свободно време“ към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

С предложения проект на наредба се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Хотелиер“, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 13а от Закона за професионално образование и обучение.

С него се определят:

  • професионалните компетенции, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение;
  • изисквания към кандидатите за обучение;
  • резултатите от учене, които са описани чрез значими за професията знания, умения и компетентности, които обучаваният следва да е придобил след приключване на процеса на формално, неформално обучение, или самостоятелно учене, с цел придобиване на квалификация по професия, или по част от професия;
  • изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика;
  • изисквания към обучаващите;
  • възможности за продължаване на професионалното обучение - придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Хотелиер“, могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по същата професия или за придобиване на квалификация по друга професия от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“;
  • Лица, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Хотелиер“, могат да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по същата професия или за придобиване на квалификация по друга професия от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“.
  • Лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация по професията „Хотелиер“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“.


Дата на откриване: 31.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари