Обществени консултации

Проект на Инструкция за реда и opганизацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейс

Цели се съобразяване и отразяване в Инструкцията на направените промени в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на технитe семейства, по отношение издаваните документи за пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства. С проекта се създава ред за издаването на документите за пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, актуализирани са наименованията на компетентните структури, в които може да бъдат подавани заявленията, както и изчерпателно са посочени документите, прилагани към тях. С проекта се утвърждават образци на заявления за издаване на продължително/постоянно пребиваване на граждани на ЕС и на членовете на техните семейства.


Дата на откриване: 6.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари