Обществени консултации

Проект на РМС за одобряване на проект на Програма за сътрудничество между МОН на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2018-2020 година

Двустранното сътрудничество в областта на културата, образованието и науката с Република Унгария се осъществява на основата на Спогодба между правителствата на Република България и Република Унгария за културно, образователно и научно сътрудничество, подписана на 05 май 1994 г. и на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Република Унгария в областта на образованието, науката и младежта за периода 2013-2015 г., подписана в Будапеща на 2 април 2013 г., която след изтичане на валидността се подновява всяка година до подписване на нова Програма.

Проектът на програмата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Република Унгария за сътрудничество в областта на науката и образованието за периода 2018-2020 година предвижда:

Сътрудничество в областта на общообразователната система и висшето образование, и по-конкретно насърчаване на прякото сътрудничество между средните и висшите училища, подкрепа на двустранните контакти, обмена на лектори и гост-преподаватели във висшите училища, занимаващи се с обучение по езика и културата на другата страна. Страните приемат ежегодно на реципрочна основа студенти, докторанти, изследователи и преподаватели. В проекта на Програмата са посочени конкретните квоти на обмен на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, както и изучаването на български и унгарски език и култура, включително чрез дейността на лекторите в двете страни и провеждането на летни училища по език, литература и култура. 

Българската страна подкрепя участието на Българското републиканско самоуправление в различните програми за подпомагане на българското национално малцинство.

Сътрудничеството в областта на науката, и по-конкретно финансиране, според възможностите на двете страни, на съвместни научноизследователски проекти,  обмен на учени и експерти, които да бъдат включени в изпълнението на такива проекти; обмен на опит и публикации в областта на науката и технологиите, насърчаване на съвместното участие на партниращи си научни институти и университети от двете страни в проекти по Европейската рамкова програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Страните подкрепят прякото сътрудничество и участието в двустранни и многостранни научни, технологични, изследователски и развойни програми и проекти, като напр. програма EUREKA.


Дата на откриване: 7.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари