Обществени консултации

Обществено обсъждане на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

С предлаганите изменения и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) се цели създаването на необходимата нормативна база способстваща за въвеждане на възможността за групиране и класифициране на морските плажове, съобразно техните физико-географски дадености и видовете туристически услуги, които могат да бъдат предоставяни в рамките на дейностите по стопанисването им.

Обособяването на морските плажове в определени групи и установяването на възможност за тяхното класифициране, отразява необходимостта от диференцирането им съобразно наличието на определени общи белези, които са от значение за реда, по който следва да се определят размерите на концесионните плащания и наемните цени, при възлагането на концесии и съответно – изборът на наемател и сключването на договори за наем. В тази връзка с предложената законодателна инициатива се цели създаването на съответните законови текстове, които ще дадат възможност за последващо групиране и класифициране на морските плажове и обвързването им с определянето на размерите на концесионните плащания и наемните цени.

Във връзка с горното, се предлага създаването нови групи законови разпоредби в три основни направления, с които да се уредят обществените отношения, свързани с групирането, класифицирането на морските плажове като действия, намиращи пряко отражение върху реда на тяхното стопанисване и приложими бизнес модели.

Законопроектът предвижда и съществени изменения в административнонаказателните разпоредби на ЗУЧК. В следствие на извършен анализ на забранителните и ограничителните разпоредби на закона са разписани конкретни административнонаказателни текстове. Административните наказания са определени в съответствие с извършена преценка на степента на засягане на обществения интерес при нарушаването на съответната разпоредба на закона. Прецизирани са също така нормите, засягащи и органите, които са ангажирани с административното производство при установяването на нарушенията и определянето на наказанията.


Дата на откриване: 8.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 7.9.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 август 2018 г. 23:05:09 ч.
iwns

Доста недомислени предложения

Мястото на категоризации, санкции за поставяне на плажни принадлежности на определени места и развитие на туризма считаме, че не е в този закон, тъй като е в разрез с целите му, изброени в чл. 2.

Считаме, че промените в този закон би трябвало да са съсредоточени по-скоро към премахване на незаконно застроеното, препятстване новото застрояване върху дюни и гарантиране на опазването им от разрушаване с техника. Също така - създаване на гаранции, че няма да се допуска застрояване, ако не е гарантирано обезпечено със съответната инфраструктура, изградена екологосъобразно.

Палатките и плажните принадлежности едва ли нанасят толкова щети, колкото свръхзастрояването и изливащата се в морето канализация.

14 август 2018 г. 10:10:04 ч.
nenchosp

недопустимо ограничаване на правото на собственост, което ще доведе до дела в Страсбург

Предложените изменения на член 17 и чл. 30 нарушават чл.1 на протокол 1 на Европейската конвенция по правата на човека, която е ратифицирана от България. Също така нарушава и конституцията. 

Нещо повече - преместваемите обекти няма как да нарушат цялостта на дюните. Ако това бе така, за 130 години, през които това не е било забранено, сега не би трябвало да е останала и една дюна. Още по абсурдна е забраната за паркиране, или най-смешното - забрана за поставяне на чадър. Санкциите са непропорционални и биха паднали в съда.

 

Що се отнася до преброяването на броя плажни места на даден плаж, това може да се изчисли автоматично чрез сателитните снимки. Ще се ангажират хора за абсурдна дейност, тип "да преброим дивите зайци". Измененията са пълна трагедия и са изключително лобистки. 

 

14 август 2018 г. 13:40:27 ч.
stshkrdj

Лобистки закон

Поредният лобистки законоопроект, отдалечаващ се от целите на ЗУЧК. Законът трябва да защитава и опазва Черноморието от експлоатация. Вместо това се въвеждат абсурдни забрани, целящи да напълнят хотелите на близките до ДПС. 

14 август 2018 г. 13:54:19 ч.
penata

Закон против нормалния гражданин!

В закона се коментират преместваеми обекти, като изрично са подчертани палатките!!! От лични наблюдения зная, че любителите на палатки са любители на природата - след тях не остава боклук, не остава разорана дюна...

Няколко колчета не са равностойни на голяма дискотека върху плажа на Слънчев бряг!

При "лошия комунизъм" курортите се строяха планомерно без да се разрушават дюни и природни дадености, държеше се сметка за населеност, възможност даден плаж да поеме определен брой хора и канализацията да поеме определено количество отпадни води! В закона не виждам да се коментират подобни "глупости" и "дреболии"... Подгонени са палатките, но не и "преместваемите обекти" за хиляди пияни субекти... 

От моя гледна точка законът нищо няма да подобри, само ще затвори достъпа на обикновени туристи до прекрасните плажове, все още девствени, без сда е построен там поне един "преместваем обект"...

Поредният лобистки закон на това твърде некомпетентно и дори вредно правителство!!!

14 август 2018 г. 23:41:21 ч.
gogirocker

Забранете строителството

За опазване на плажовете и природата около тях най-напред забранете строителството.Забрана на строителството в 2км зона зад плажовете за природосъобразен туризъм!

15 август 2018 г. 13:25:08 ч.
tres1

Кого и как обслужват предлаганите промени, изменения и допълнения и какво ги налага ?

Има ли причина и каква е тя та т.н. народно събрание да се захваща с този проблем ?

1. Дали са уредени комплексите от въпроси свързани с урбанизацията на крайбрежието и ако не - чия е отговорността за това ?

а/ каква е пътната инфраструктура и каква трябва да бъде, за да отговори на съвременните изисквания - настилка, канавки, места за спиране, паркинги, тоалетни, коректна маркировка /вертикална и хоризонтална/

б/ има ли и колко са селищата с пречиствателни станции и колко без. Наличните в състояние ли са да поемат 10 кратно увеличение /натоварване/ както обикновено става през сезона.

в/ могат ли и как ще бъдат обслужени в здравно отношение - каква е наличната база, педицински кадри, линейки и т.н.

2. Като се предвиждат такива пълномощия за м-во на туризма - кой ще следи и организира почистването на плажните ивици и води ?

3. Какво налага вменяването на толкова санкциониращи функции на м-во на туризма, при положение, че за това има МВР и с оформянето на една структура ПЛАЖНА ПОЛИЦИЯ биха решили повечето от предвижданите нарушения.

4. Кога и кой ще даде гласно отговор на въпроса чии и какви са правомощията в района на Странджа планина - ПП Странджа, м-во на туризма или бог знае кой ?

28 август 2018 г. 11:19:16 ч.
En4ev 79

Майтапите ли се !!!

Този закон дава в рацете на министъра на туризма цялата власт да прави каквото си реши с черноморското крайбрежие . Погазва всякакви норми за свободно къмпингувне и е в ущърб изцяло на хората които не желаят да почиват в заградените кошари по морето -къмпинги и хотели . Писан е така сякаш протестите и всичко не засяга никого в парламента на това некадърно правителство което иска да направи така че ние които ходим на палатки сред природата където няма къмпинги и платен двор с ограда да не можем да ползваме правата си дадени ни от конституцията на Р. България да се движим свободно в териториуята на родината си . Всичко е направено така че г-жа Ангелкова и неините лакеи да развържат въображениео си как и каде да се вземат пари за всяко нещо ---ТО ТОВА Е И ЦЕЛТА НА ТОЯ ЗАКОН .Много хора не могат да си позволят хотели и плажове заградени с бариера за да им събират такси чадър  и шезлонг а от скромния си бюджет който имат пак по вина на това правителство -извинявам се антинародно п-тво отиват - ЗАБЕЛЕЖЕТЕ С НАЙ МАЛКО СРЕДСТВА НА ПАЛАТКИ ЗА ДА МОГАТ И ТЕ ДА ЗАВЕДАТ ДЕЦАТА СИ НА МОРЕТО И ТО ЗА 2-3 ДНИ ЗАЩОТО РОБОВЛАДЕЛЕЦА ЗА КОГОТО РАБОТЯТ НЕ ДАВА ОТПУСКА А ТЕ ПОЛЗВАТ ПЕТЪК-СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ДА ОТИДАТ НЯКАДЕ ЗА БЪРЗО ЗА ДА ВИДЯТ ДЕЦАТА ИМ  И ТЕ МОРЕТО.Но с този лобиски закон и промените му които изрично набляга на забраната за свободно къмпингуване нашите политици искат да отнемат правото на тези бедни родители да заведат по някъкъв начин чедата си на почивка дори и за трите дена откраднати от робовладелеца който правителството точно това което е анти-Българско иска да му отнеме правото да е свободен . В тоя ред на мисли за мен това не е закон пазещ правата на хората а инструмент ограничаващ досъпа на свобода на един кръг граждани които не желаят да са оградени в кошари по морето и да си плащат за това че са си купили палатка и я ползват да я разпънат край морето или в планината без за това да плащат на някого за това си прегрешения явно както мислят нашшите управници !!!!  

П.п Благодаря за вниманието !!!

 

04 септември 2018 г. 09:58:10 ч.
ЙоМари

Извадка от неприемливи точки:

5. В чл. 17а се правят следните изменения: 

1.Създава се ал. 2 със следното съдържание: 

„(2) Забранява се поставянето на плажни принадлежности и палатки, а също и преминаването, паркирането и престоя на пътни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", освен в случаите на разрешено строителство по ал. 1.“ 

..........

„Чл. 26. (1) Който постави преместваем 

обект или съоръжение на територията на неохраняем морски плаж или прилежащата му акватория, без да има право на това, се наказва глоба от 5000… лв. – до 10000… лв. или с имуществена санкция от 10000… лв. – до 50000… лв.

.............

Чл. 30. (1) Който, в нарушение на закона, постави преместваеми обекти и съоръжения върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се наказва с глоба от 1000 лв. – до 5000 лв. или с имуществена санкция от 2000 лв. – до 10 000 лв. 

(2) Който, в нарушение на закона, постави плажни принадлежности или палатка върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се наказва с глоба от1000до 3000… лв. или с имуществена санкция от 2000… - до 5000… лв.

04 септември 2018 г. 10:00:27 ч.
ЙоМари

Извадка от неприемливи точки:

5. В чл. 17а се правят следните изменения: 

1.Създава се ал. 2 със следното съдържание: 

„(2) Забранява се поставянето на плажни принадлежности и палатки, а също и преминаването, паркирането и престоя на пътни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", освен в случаите на разрешено строителство по ал. 1.“ 

..........

„Чл. 26. (1) Който постави преместваем 

обект или съоръжение на територията на неохраняем морски плаж или прилежащата му акватория, без да има право на това, се наказва глоба от 5000… лв. – до 10000… лв. или с имуществена санкция от 10000… лв. – до 50000… лв.

.............

Чл. 30. (1) Който, в нарушение на закона, постави преместваеми обекти и съоръжения върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се наказва с глоба от 1000 лв. – до 5000 лв. или с имуществена санкция от 2000 лв. – до 10 000 лв. 

(2) Който, в нарушение на закона, постави плажни принадлежности или палатка върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се наказва с глоба от1000до 3000… лв. или с имуществена санкция от 2000… - до 5000… лв.

05 септември 2018 г. 18:23:10 ч.
snezhivanova

Достъпна среда за хора с увраждания

1. В договора на концесионера да се впише задължително изискване за изграждане на достъпност на плажната ивица за нуждите на хора с РАЗЛИЧНИ увреждаия, не само с физически такива.

2.  Необходимо е да се разработи подзаконов акт (наредба), подобно на Наредба 4/2009  към Закона за устройство на територията, в която да се обясни КАК се изгражда достъпен плаж. Липсата на стандарт за изграждане на достъпна среда върху плажната ивица може да доведе до изграждане на съоръжения от страна на концесионера, които са непригодни за ползване или са пригодни само за част от хората с увреждания. Например по пясъчната ивица да са монтирани пътеки от дърво или синтетични материали свързващи входовете на плажа със съблекалните и душовете, такива пътеки да водят до водата, както и да осигуряват ориентация до чадърите и шезлонгите;

Пътеките да са снабдени с перила от едната страна, на които релефно да е обозначена информация накъде водят – това ще е удобно не само за хора със затруднение в предвижването, но и за хората със сензорни дефицити;

На плажовете да функционират аудио уредби, по които да се съобщава температурата на въздуха и водата, силата на вълнението, наличието на бял, червен и черен флаг.

Практиката показва, че съоръжения изградени за нуждите на хора с увреждания са много удобни за всички останали ползватели на плажа.