Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Валутния закон

С проекта на ЗИВЗ се предлага регистрацията на лицата, които извършват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от тях да бъде прехвърлена в Министерство на икономиката. Предвижда се също така и отмяна на разпоредбите, отнасящи се до издаване на потвърждения за внос и сертификати за износ на необработени диаманти по Сертификационната схема на Кимбърлийския процес /ССКП/ за международна търговия с необработени диаманти, предвид излизането на България от 26 януари 2016 г. от списъка на органите на Европейския съюз за целите на ССКП.

Отговорна дирекция:"Международни финансови институции и сътрудничество"
E-mail:G.Papusheva@minfin.bg

 


Дата на откриване: 10.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 9.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари