Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Приемането на проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат ще осигури необходимата правна рамка за дългосрочно командироване на служители в гр. Рияд, Кралство Саудитска Арабия чрез установяване на базисен размер за определяне на командировъчните пари и на максимален размер на средствата за наем на жилище в Кралство Саудитска Арабия.

С Решение на Министерския съвет № 29 от 23.01.1995 г. е утвърдено решението Република България да установи дипломатически отношения с Кралство Саудитска Арабия, както и да открие свое посолство в гр. Рияд. На 5 октомври 2015 г. Кралство Саудитска Арабия откри свое дипломатическо представителство в гр. София. До настоящия момент липсата на българска дипломатическа мисия в саудитската столица се явява основно препятствие пред развитието на политическия диалог и сътрудничеството в областите от взаимен интерес.


Дата на откриване: 15.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 29.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари