Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка ще се постигне:

-пълното привеждане на изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) към регулаторната рамка за централната банка;

-пълно съответствие по отношение на изискванията за институционална, функционална и персонална независимост на БНБ;

-пълно съответствие по отношение на изискванията за забрана за парично финансиране и привилегирован достъп;

-пълно съответствие по отношение на задължението за опазване на професионалната тайна.

 

Отговорна дирекция:"Икономическа и финансова политика"
E-mail:g.chukalev@minfin.bg   v.peev@minfin.bg

 


Дата на откриване: 16.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари