Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите, цивилните служители, курсантите във висшите военни училища в мирно време

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време е изготвен с оглед привеждането на нормативния акт в съответствие с променената разпоредба на чл. 224, ал.1, т. 3 от Закона за отбрана на въоръжените сили на  Република България.

Проектът осигурява и изпълнение на чл. 59, ал.3, т.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, съгласно който българските граждани, сключили договори за обучение в начална и/или специална военна подготовка, се хранят при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

Проектът отчита и предложения на командирите на ВВС и ВМС за изменение и допълнение на нормативния акт, с оглед оптимизирането му. 


Дата на откриване: 17.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари