Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация

 

Предвид факта, че предложенията за промяна не са свързани със съществени изменения на устройството на администрацията на КПКОНПИ, а с организационни въпроси, чието бързо решаване във времеви период би имало положителен ефект върху дейността, предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, а именно при изключителни случаи, съставителят на проекта определя 14 дневен срок за публикуването му на интернет страницата на институцията, заедно с мотивите.

Лице за контакт: г-жа Елена Филипова - директор на дирекция "АПИО", тел. за контакт: 0882 699 037.


Дата на откриване: 22.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 5.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари