Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

Предвижда се децентрализация по отношение възлагането на договорите за изпълнение на техническите дейности за поддържане на картата на възстановената собственост. Това ще доведе до подобряване в обслужването и изпълнението на услугите на заинтересованите лица – собственици и ползватели на земеделски имоти, както и бизнеса по отношение реализирането на инвестиционни намерения.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Поземлени отношения и комасация“, МЗХГ

 Email:

 ADeleva@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 28.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари