Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

Веществата се включват в Списък I, съобразно решение на Комисията по наркотичните вещества към ООН, с което се поставят под международен контрол нови вещества чрез включване в списъците на Единната конвенция на ООН по упойващите вещества.

Веществата са синтетични аналози на фентанила, съгласно доклада и препоръките на Световната здравна организация тези вещества не намират приложение в медицината, а разпространението и злоупотребата с тях предизвикват висок риск за общественото здраве.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg 


Дата на откриване: 29.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 27.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари