Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-986 от 12 декември 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда, (обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014 г.)

С проекта се цели привеждане в съответствие на Инструкция № 81213-986 от 12 декември 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда със законовите текстове след влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) (Обн. ДВ, бр. 97 от 2017 г.) и Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) (Обн. ДВ, бр. 97 от 2017 г.). Друга цел на проекта е предлаганите промени в Инструкцията да доведат до яснота и точност при прилагането й.


Дата на откриване: 31.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари