Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от

С проекта на постановление на Министерския съвет се  изменя структурата и се увеличава числеността на Агенция „Пътна инфраструктура“, с оглед въвеждането на Електронна система за събиране на пътни такси на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона (електронна винетка). Проектът на постановление предвижда в структурата на агенцията да бъде създадено ново специализирано звено „Национално ТОЛ управление“. С проекта на постановление се извършва изменение във функциите на дирекция „Пътни такси и разрешителни“, от компетенциите на която отпадат всички функции, свързани със събирането на таксите по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата, като те се прехвърлят в новосъздаденото специализирано звено. Едновременно с това, на председателя на управителния съвет на агенцията се вменяват нови правомощия, свързани с воденето на регистри на доставчиците на услуги по електронно събиране на такси за изминато разстояние и сключването на договори със същите и с доставчиците на декларирани данни.

Предлаганите структурните промени, изразяващи се в създаването на ново специализирано звено и прехвърляне на част от дейностите на съществуващата дирекция „Пътни такси и разрешителни“, се налагат с цел осигуряване на възможност за ефективно управление на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние и спазване на изискванията за оперативна съвместимост със системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние.  

 


Дата на откриване: 31.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 30.9.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 септември 2018 г. 14:25:01 ч.
nenchosp

Пари за посредственост

Така заложените предложения няма да дадат положителен резултат. Държавата иска да създаде 921 работни места за касиери без специални умения. Парите за тяхните заплати трябва да идват от трафика по магистралите(а дали не и други пътища?). Само че трафика по магистралите ще намалее главоломно веднага щом се въведат новите ТОЛ такси, като автомобилите ще използват алтернативни трасета където могат. Нещо повече - оскъпяването на пътуване между дадени населени места ще води до отказ от пътуване!

За пример трафика който се движи по Тракия не е същия, който се е движил по II-66. Магистралите създават допълнителен трафик, който преди това не е съществувал. Това са хора, които не биха предприели пътуване ако нямаше автомагистрала. Тези хора ще престанат да пътуват.

В краткосрочен план мярката има за цел да накаже потребителите на магистрални трасета, и да ограничи достъпа им до тях. 

В среден хоризонт, личи ясна визия за елиминиране на средната класа като автомобилисти чрез едновременно вдигане на данъците за МПС, Гражданската отговорност, и ТОЛ системата, която за разлика от винетната насърчава хората към това да използват автомобилите си по-малко за единица време!

Очевидно тук никой не е чел препоръките на OECD, за факта че намаляването на цената (времева и парична), за преминаване на дадено разстояние вдига БВП правопропорционално. Настоящите мерки ще дадат обратен ефект, за сметка на 921 семейства гласоподаватели, хранещи се паразитно от хора извършващи реален труд и създаващи реален продукт.