Обществени консултации

Проект на Инструкция за взаимодействие между Държавна агенция „Национална сигурност” и Агенция „Митници“

Проектът на Инструкция е изготвен в изпълнение на разпоредбaтa на чл. 15, ал. 3 от Закона за митниците, според която условията и редът за взаимодействие между митническите органи и органите на Държавна агенция "Национална сигурност" за предотвратяване, разкриване и разследване на нарушения и престъпления се уреждат със съвместна инструкция на министъра на финансите и председателя на Агенцията и на чл. 3, ал. 5 от Закона за Държавна агенция  „Национална сигурност”, съгласно която взаимодействието между Агенцията и други държавни органи може да се осъществява въз основа на съвместни инструкции.

С проекта на Инструкция се предвижда да бъде регламентирано взаимодействието между Агенция „Митници“ и Държавна агенция „Национална сигурност” при изпълнение на дейностите, възложени им по Закона за митниците и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.

Реализирането на предложения проект на инструкция ще бъде в рамките на утвърдения бюджет на Агенция „Митници“, респективно на утвърдения бюджет на Държавна агенция „Национална сигурност“. В тази връзка проектът на акт няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.


Дата на откриване: 4.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 3.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари