Обществени консултации

Консултационен документ за концепция на законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.

Министерството на земеделието, храните и горите организира обществена консултация по реда на Раздел V от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието по концепцията на Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година.

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат становища и коментари по концепцията на Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година. Концепцията съдържа нормативни предложения за:

  • методите за събиране на данни;
  • обхвата на изследването – обект на наблюдение;
  • данните, които се събират за земеделските стопанства;
  • задължителното участие на стопаните и ръководителите на земеделските стопанства;
  • етапите, органите на преброяване и техните задължения;
  • поверителността на данните и опазване на тайната;
  • финансирането на преброяването;
  • административно-наказателните разпоредби.

 

 Отговорна структура:

 Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, МЗХГ

 Email:

 agrostat@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 5.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 5.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари