Обществени консултации

НАРЕДБА за реда за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите за обучение на доброволци, за определяне на уникалния код на доброволните формирования и на персоналния идентификационен номер на доброволцит

С тази наредба се определя редът за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите за обучение на доброволци, както и редът за определяне на уникален код на доброволните формирования и на персонален идентификационен номер на доброволците


Дата на откриване: 1.8.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.8.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари