Обществени консултации

Проект на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

Националният статистически институт започна подготовка за изпълнение на ангажиментите на Република България по Регламент (ЕО) № 763/2008 на ЕП и на Съвета относно преброяване на населението и жилищния фонд с разработване на нормативната база на предстоящото преброяване през 2021 година.

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат становища и коментари по проекта на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Обществената консултация се открива за 30 дни, като стартира на 14 септември 2018 година.

Вашите допълнителни въпроси можете да зададете на електронен адрес: Census2021@nsi.bg

 

 


Дата на откриване: 14.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.10.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 септември 2018 г. 12:47:29 ч.
nenchosp

Да се въведе категория Ваканционен имот

Да се въведе категория Ваканционен имот!

Да се въведе категория Вила!

В противен случай, пак ще излезе небивалица като статистика че 40% от жилищата са необитаеми.

17 септември 2018 г. 15:11:08 ч.
GoranS

Да се вземат мерки за верни данни при електронното преброяване

Да се вземат технически мерки за вярна информация от електронното преброяване. Да не може да се брои, кой където си иска или пък да преброи който си поиска!

Иначе всеки ще се преброи там където не може да бъде намерен, на село, на вилата.

25 септември 2018 г. 15:04:40 ч.
RIA

Липсва докладът с оценката на въздействието

Съгласно чл. 26, ал. 3 Закона за нормативните актове (ЗНА), преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието.

Според чл. 22, ал. 1 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (НОМИОВ), цялостната предварителна оценка на въздействието се състои от доклад и резюме.

Поради това, считаме, че следва да бъде публикувано не само резюмето, но и доклада с цялостната оценка на въздействието. В противен случай обществената консултация не би отговаряла на изискванията на ЗНА.

 

Център за оценка на въздействието на законодателството.

 

28 септември 2018 г. 11:41:52 ч.
kjurkchiiski_marin

Противоречия и алогизми

Въпреки че 2 седмици след началото на общественото обсъждане беше публикуван доклада с оценка на въздействието, този проект на закон прилича по-скоро на курсова работа на ученик в 11 клас. Защото:

1. По-голямата част от него отразява общи процедури по провеждането на преброяването, които не са правни норми. В този си вид закона най-малко е негоден за реализирането на производство по административно нарушение. Неясни са дори записаните правни норми за налагането на АУАН - напр. кой ще налага санкции на актосъставителя, който същия закон го обективира като задължено лице? Част от записаните разпоредби не кореспондират с действащи нормативни актовеоправомощават се органи, които не са компетентни за прилагане на материалния закон (например назначаване на областни и общински комисии, налагане на административни наказания) и т.н.

2. НСИ (съгласно чл.4) " СЪВМЕСТНО С областните управители и кметовете на общините организират и провеждат преброяването". После обаче (съгласно чл.5) областните управители и кметовете вече изчезват от играта и "органите, които осъществяват преброяването" са НСИ, ТСБ (които май бяха дирекции на НСИ по области) и комисиите. И за да е веселбата пълна - НСИ (съгласно чл.6, т.5) "организира и провежда обучението на органите на преброяването". Въпрос - Кои са в крайна сметка овластените от закона органи, които ще "организират," "провеждат" и "осъществяват" преброяването - НСИ с ТСБ, НСИ без ТСБ и отделно ТСБ, комисиите, председателя на НСИ, директора на ТСБ, областните управители, кметовете на общините, секретарите на комисиите, председателите на комисиите, членовете на комисиите или според случая (т.е. нещо като средно статистическо)?

3. По подобен начин законът за преброяването определя и полето за действие на  ТСБ (съгласно чл. 8, ал.1, т.1), които ще „осъществяват общо методическо ръководство на преброяването на съответната територия“. Обаче сега пък имам и други въпроси – „Общото методическо ръководство“, осъществявано от ТСБ, кого ще ръководи – населението на „съответната територия“, служителите на „съответната територия“ на ТСБ, общинските комисии на „съответната територия“ на общината, преброителите и контрольорите на „съответната територия“ на жилищата или според случая? Какво се случва ако общото методическо ръководство на една територия се ползва на друга територия? Как да знам дали е спазено общото методическо ръководство на моята „съответна територия“, ако искам да подам сигнал за некоректно отношение на преброител, контрольор или (не дай, Боже) корупционни практики на комисия и ТСБ?

28 септември 2018 г. 11:43:11 ч.
kjurkchiiski_marin

Противоречия и алогизми (продължение)

4. И след като ТСБ са осъществили своето методическо ръководство на съответната територия, (съгласно чл.8, ал.2) те са ще си „взаимодействат с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на съответните области във връзка с използването на техни регистри и бази данни за целите на преброяването“. И вече тук лъсва в целия си блясък административната неграмотност на юристите на НСИ (извинявам се колегите юристи в НСИ, които не са участвали в написването му). Уважаеми колеги юристи, уважаем орган на изпълнителна власт в НСИ, моля, отворете Закона за администрацията и погледнете чл.38, от който можете да почерпите информация за това,  коя е централната администрация в РБ. За да Ви улесня – централната администрация на изпълнителната власт е администрацията на МС, на министерствата, на държавните агенции, на държавните комисии, на изпълнителните агенции и на структурите, създадени с нормативен акт с функции по осъществяване на изпълнителната власт. А в един друг закон е разписан начинът, по който първичния администратор на данни ги предоставя на административен орган, който въз основа на закон също обработва тези данни и е заявил желание да ги получи. Което води до следващ въпрос – как ТСБ ще осъществи намерението си да използва данни от чужд регистър, след като законодателят се е погрижил да защити правата както на собствениците на регистри, така и на собствениците на данните? „Общото методическо ръководство“ в случая няма да им свърши работа.

5. И за да е пълен статистическия законотворчески хаос, чл. 12 от проекта на закона със замах остава извън обхвата на преброяването голяма част от от населението: 1. българските граждани, които живеят обичайно в РБ, но жилищата им са ИЗВЪН СЕЛИЩНАТА ТЕРИТОРИЯ, обхваната от границите на населеното място, определени с устройствен план (за справки – ЗУТ); 2. български граждани, които са служители на военни или дипломатически служби (Ако някой знае къде и как се раздават тайнствено загатнатите в проекта на закона поръчения, с които „българската държава, нейните органи и организации“ изпращат да се пребивава в чужбина при това с цялото домочадие, да пише тук. Имам достатъчно опит в изпълнението на поръченията на славната пионерска организация и може би съм подходящ за пребиваване в чужбина.). 3. лицата, които НЕ СА граждани ЕС, но които живеят обичайно в РБ (например граждани на Русия, Турция, Сърбия, Македония, Украйна, Молдова и т.н.); 4. лицата, които са ПОИСКАЛИ убежище, международна закрила или статут на бежанец, вкл. и получилите вече статут на бежанец, ако са пребивавали в РБ повече от 1 година преди момента на преброяванетоВъпрос – кой ще ги брои тях?

6. И когато "статистически неграмотният" гражданин на РБ стигне до чл.17 на закона за преброяването, съвсем ще му се объркат представите за е-управление, е-идентификация, е-услуги и т.н. е-та. Националната ни статистика удря кръст на влезлите в сила нормативни актове в областта на електронното управление и заявява, че тя пък ще  си изисква от гражданите да предоставят вече събрани или създадени данни, без значение, че може да си ги събере служебно от първичния администратор. И при това без да се церемони с разните му там „приумици“ за информиране на субекта на личните данни в момента на тяхното събиране или когато не са събрани лично от него относно право на изтриване, уведомяване при изтриване, преносимост на данните, право да не бъде обект на решение от автоматизирано обработване и профилиране и право за жалба до надзорен орган (за справка на юристите в НСИ - чл.42 от проекта на закона и Регламент (ЕС) 2016/679).

7. Аз не съм особено грамотен по статистическите методики, но едва ли има методика, която може да даде дефиниция на понятието „лице, заето с преброяването“ (чл.48 от проекта на закона). Още повече, че по-нагоре някъде пишеше, че НСИ сключвал договори по ЗЗД с преброители и контрольори, после пък някой назначавал комисии с някакви заповеди и сега се явиха и тези лица. Въпрос – аз (живот и здраве!) когато се заема да броя електронно себе си, жената и децата, аз лице, заето с преброяването, ли съм? Защото както изглежда с това преброяване ще бъда доста по-зает в сравнение с онова от 2011 г., когато "заети с преброяването" бяха нубийци и марсианци и тогава една отговорна другарка искаше да си подава оставката.