Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Закона за защита на животните

Поради изменения в Наказателния кодекс (обн. ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г.), свързани с инкриминиране проявата на жестокост срещу животните възникна необходимостта от изменение на нормативни актове, чиито разпоредби до момента са уреждали същия кръг от обществени отношения. Предвиждат се изменения в Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност, тъй като проявите на жестокост към животни и причиняването противозаконно на смърт на животни, към настоящият момент следва да се наказват съгласно новите разпоредби на Наказателния кодекс.

         С проекта на Закон за изменение на Закона за защита на животните се удължава срока за изтегляне на популацията от безстопанствени кучета в приюти, тъй като естественото свиване на популацията в следствие на кастрация е невъзможно в рамките на три години, поради свръхпопулация на безстопанствените кучета в цялата страна и липса на финансови средства в голяма част от общините.

Предоставеният нов срок за решаване на проблема - до края на 2015 г. ще даде възможност общините в Република България да разсрочат във времето необходимите инвестиции за построяване и издръжка на приютите за безстопанствени животни.

 


Дата на откриване: 3.8.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.8.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари