Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването

В системата на МЗ има 16 Домове за медико социални грижи за деца /ДМСГД/, които са лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, юридически лица на бюджетна издръжка, които имат специфични функции по диагностициране, лечение, рехабилитация, продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми. Те са второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването.

Съгласно приетата през 2010 г. Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ е предвидено всички ДМСГД, като институции за отглеждане на деца, да бъдат закрити до 2025 г., а като алтернатива на тях да бъдат създадени услуги и форми на грижа в общността, подпомагащи отглеждането на децата в семейна среда. Целта е създаването на услуги в подкрепа на родителите, които да изпълняват своите отговорности към децата, а не държавата, чрез институциите да поема тези отговорности.

 
 
Период на обществената консултация: от 28.09.2018 г. до 27.10.2018 г. 
 
Адрес за изпращане на становища и предложения: atemelkova@mh.government.bg


Дата на откриване: 28.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 27.10.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 октомври 2018 г. 20:14:58 ч.
Aziti

Причини за хронични заболявания и медико-социални проблеми

Извършват ли се проучвания за причините за хронични заболявания и медико-социални проблеми днес?

На времето имаше проучвания какви болести съпътстват дадени профестии?

Правят ли се и днес такива проучвания, сравняват ли се резултатите с предишни резултати и по какъв начин изводите се отразяват на социалните и здравни политики?

Каква е ролята на семейството, семейната среда и финансова рамка? Как се отразяват тези фактори върху проявата и развитието на заболяването? Има ли връзка между спокойствие, сигурност и здравословно състояние? Подсигурява ли държавата спокойствие и сигурност на семействата в процеса на създаване и отгреждане на деца?

Какви са новите методи за репродукция? Има ли нови заболявания в обществото?

Защо днес човек не се доверява на законите на природата?!