Обществени консултации

Проект на Наредба за регистрите, водени от Агенция „Митници“

Република България, като държава членка на Европейския съюз е пълноправен участник в общата митническа система на Съюза. С цел облекчаване на стопанската дейност и за осигуряване на необходимото ниво на контрол върху стоките, които се въвеждат на или извеждат от митническата територия на Съюза, е необходимо митническите органи, които осъществяват този контрол, да си взаимодействат с другите органи на европейско и национално ниво и да предават информацията, предоставена от икономическите оператори, при отчитане на съответните разпоредби за защита на данните. Необходимо е контролът да бъде хармонизиран, така че икономическият оператор да предостави само веднъж необходимите данни.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 4.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 3.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари