Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за маслодайната роза

Предложеният законопроект урежда обществените отношения, свързани със:

1. Създаването, отглеждането и идентификацията на насаждения от маслодайна роза;

2. Изкупуването и преработката на цвят от маслодайна роза;

3. Производството и етикетирането на продуктите от цвят на маслодайна роза, включително на продукта със защитено географско указание „Българско розово масло“ (Bulgarsko rozovo maslo);

4. Регистрацията на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“, МЗХГ

 Електронен адрес:

 dgrozdanova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 4.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.11.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 октомври 2018 г. 11:40:41 ч.
nenchosp

Лобистки закон

Закона обслужва едрия капитал, и цели преса над дребния розопроизводител, чрез налагането на допълнителна административна тежест, допълнителен данъчен контрол и затрудняване на достъпа до бизнеса на нови играчи.

Закона също така фаворитизира определени общини, където определени Юридически лица имат огромни насаждения, за сметка на други, които произвеждат същия продукт, но няма да могат да получат същата цена за труда си, въпреки че полагат СЪЩИЯ труд и имат еднакви разходи. Всички те ще се пренасочат към произвеждане на някоя от другите етерични култури, вместо да влязат в обхвата на този закон и да бъдат смазани от непропорционалните глоби (предвид средния размер на едно стопанство от рози, много по нисък от размера на зърнопроизводителите)

Контрола върху розопроизводителите е разпределен към 4 различни държавни служби. Това е безумие, което ще доведе до дългосрочно негативно въздеиствие върху сектора. 

Този закон е срам, но е типичен пример за "разделяй и владей" и затова най-вероятно ще мине, но резултата ще е угоден само за едрия капитал!

Никой луд няма да гледа култура, за която няма да може да продаде недекларирано количество, вместо да гледа някоя друга култура при която няма такова изискване. Изкореняването на розовите насаждения във общините извън обхвата на "защитеното географско наименование", също ще тежи на вашата съвест.

Защо след като продукта им не се признава, тези производители трябва да се регистрират, на едно с тези, чиито продукт се признава.

Позор!