Обществени консултации

Решение на МС за одобряване на Международна конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007 и за предложение до Народното събрание за ратифициране на конвенцията

Като крайбрежна държава Република България е заинтересована от международното регламентиране на проблематиката, свързана с изваждане на потъналото имущество. Република България има интерес от ратифицирането на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007, с оглед създаването на ясни международни правила за отговорността на държавите. Конвенцията определя правата и задълженията, свързани с изваждането на потънали след бедствия и аварии кораби, които представляват опасност, финансовите задължения за тяхното маркиране и изваждане, както и възможността за обезщетяване на направени разходи.

Българската страна участваше активно със свои представители в процеса по договаряне на текста на конвенцията. В резултат на проведените преговори и постигнатите договорености между държавите-членки на Международната морска организация, в периода 14-18 май 2007 г., в Найроби, на проведената Дипломатическа конференция на Международната морска организация се прие Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007.

Съгласно чл. 17 Конвенцията беше отворена за подписване от 19 ноември 2007 г. до 18 ноември 2008 г., след което остана открита за присъединяване. Към момента три държави, Ислямска Република Иран, Индия и Нигерия, са ратифицирали Конвенцията. Конвенцията влиза сила 12 месеца след датата, на която 10 държави са я подписали без условие за последваща ратификация, приемане или одобрение или са депозирали при Генералния секретар документи за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.
 
Лице за контакти:
Мария Калева
Тел: 02/ 9409 471
e-mail: mkaleva@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 4.8.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 17.8.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари