Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

Проектът на Постановление регламентира общите условия, на които следва да отговарят кандидатите за преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища, етапите на процедурата за подбор, срокът на командироването им от страна на висшето училище или академичен институт на БАН и условията за прекратяване на командироването. Проектът е в съответствие с визията за развитие на българистиката в чужбина и има за цел да обедини действията и отговорностите на всички държавни институции в тази област.

Преподавателите ще се командироват от държавните висши училища, в чиято структура функционират филологически факултети, и академичните институти и другите самостоятелни структурни звена на БАН, като срокът за командироване е до две години.

Дейностите, предвидени в изпълнение на постановлението, ще разширят влиянието на българистиката по света и ще създадат условия за интензивно научно сътрудничество между висши училища с чуждестранни партньори за реализирането на съвместни проекти и инициативи.


Дата на откриване: 10.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари