Обществени консултации

Проект на Правилник за отменяне на Правилника за организацията и дейността на РСР, Правилника за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове

Проект на Правилник за отменяне на Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие, Правилника за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове и Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие.

 

Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (обн., ДВ, бр.79 от 2004 г., изм. дв., бр.16 от 2005 г.), Правилника за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (обн., ДВ., бр.29 от 2005 г.) и Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие (обн., ДВ., бр.95 от 2004 г.) са изготвени на основание на Закона за регионалното развитие (ЗРР) от 2004 г. (обн. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 12 април 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 ноември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 март 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 април 2008г., отм. ДВ. бр.50 от 30 май 2008 г.). С отмяната на ЗРР от 2004 г. и влизането в сила на актуалния Закон за регионалното развитие през 2008 г. отпада нормативното основание за издаването на горепосочените три правилника, поради което те следва да бъдат отменени по реда на Закона за нормативните актове.

 


Дата на откриване: 11.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 11.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари