Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-78/24.01.2015г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 9 от 2015 г., изм.

С проекта се предвижда наровете в помещенията за настаняване на задържани лица да бъдат премахнати.Основната цел на проекта на Инструкция е осигуряване на нормални условия за живот в помещенията за настаняване на задържани лица и гарантиране на човешките права на задържаните лица.


Дата на откриване: 15.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари