Обществени консултации

Проект на ПМС за ИД на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема ”Училищен плод” и схема „Училищно мляко“, приета с ПМС № 251 от 2016 г.

Действащата нормативна уредба предвижда организацията на приемането, съхранението и раздаването на продукти в учебното заведение да се организира от директора и да се осъществява от персонала на училището/детската градина. Практиката по прилагане на схемите показа, че училищата с по-голям брой доставки срещат затруднения да се справят самостоятелно с изброените дейности, тъй като не разполагат с достатъчно персонал. В предложената наредба е предвидена възможност дейностите на територията на училищата да могат да се осъществяват от лице, с което одобреният заявител е сключил договор, съгласуван с директора на съответното училище.

Предвижда се и възможност доставчиците да се разплащат с лицето, което ще осъществява дейностите по договора. Дейностите на територията на училищата могат да се осъществяват от лицето, което извършва дейността по хранене на учениците в училищния стол или бюфет или от друго лице и с което одобреният заявител е сключил договор, съгласуван с директора на съответното училище. Разходите за приемане, съхранение и раздаване на продукти в училищата ще бъдат част от помощта, която получават доставчиците, след представяне на доказателства за извършването им. Предложеният размер на помощта е в размер до 0,07 лв. за индивидуална порция на всеки ученик.

Средствата за обезпечаване на този разход ще бъдат в рамките на определения за схемата бюджет.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,  

 МЗХГ

 Електронен адрес:

 mkirilova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 16.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.10.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 октомври 2018 г. 11:11:59 ч.
Iliafidodso

проблем с прясно мляко

Госпожи и Господа,

директор съм на училище, обръщам се към Вас с огромно огорчение, незнам като сте залагали продуктите в наредбата по схема "Училищно мляко", как сте решили, че това прясно мляко е практично, това мляко не се приема от децата, времето вече е студено, млякото пристига студено, това ще предезвика изключително отрицателни отзиви от децата и от тяхните родители.До сега програмата се възприемаше много добре, но след доставката на прясно мляко, ръководството на учебното заведение получи отрицателни реакции.

Не искам нито аз, нито моите служители да бъдат порицавани, категорично не желаем да получаваме прясно мляко.Ако продължава така нашето учебно заведение ще връща доставките и просто ще се откажем от програмата, не искаме допълнителни гваболия.

26 октомври 2018 г. 19:46:30 ч.
Aziti

Съхраняване на хранителни продукти в училище

Регламентирано ли е къде и как да се съхраняват хранителните продукти както и къде и как да се консумират?

 

Имат ли всички училища условия за съхраняване на хранителни продукти и къде се хранят децата в училище?

 

Има ли все още мишки в училищните сгради като преди 25 години например?

 

26 октомври 2018 г. 19:57:24 ч.
Aziti

Поущряване на местното производство

Възможно ли е децата и или родителите да полагат труд и контрол при производството на регионални хранителни продукти.